Prihlásenie

UK-Havant: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

24.8.-24.9.2010

UK-Havant: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty

2010/S 163-251289

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Portsmouth Water Ltd
PO8, West Street
Kontakt: The UVDB Team
PO9 1LG Havant
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefón +44 1235861118
E-mail: uvdb@achilles.com
Fax +44 1235838096

 

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

03000000, 09000000, 14000000, 15000000, 16000000, 18000000, 19000000, 22000000, 24000000, 30000000

Stručný opis
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Poľnohospodárske stroje.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty.
Chemické výrobky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov.
II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

31000000, 32000000, 33000000, 34000000, 35000000, 37000000, 38000000, 39000000, 41000000, 42000000

Stručný opis
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo.
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky.
Zachytená a vyčistená voda.
Priemyselné mechanizmy.
II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

43000000, 44000000, 48000000

Stručný opis
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov).
Softvérové balíky a informačné systémy.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2)Použije sa elektronická aukcia
Áno
IV.2)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)Doba trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.achilles.com/UVDB

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.