Prihlásenie

F-Paríž: Povelové a riadiace systémy OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

25.8.-25.9.2010

F-Paríž: Povelové a riadiace systémy

2010/S 164-252516

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

RTE EDF Transport SA
Service achat, pôle infrastructure réseau de transport, immeuble ampère, 34-40 rue Henri Régnault
Kontakt: Gwenaelle Leclerc
92068 Paris La Défense
FRANCÚZSKO
Telefón +33 144453808
E-mail: gwenaelle.leclerc@rte-france.com
Fax +33 144453050

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

42961000

Stručný opis
Povelové a riadiace systémy.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2)Použije sa elektronická aukcia
IV.2)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)Doba trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.