Prihlásenie

IRL-Dublin: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

30.8.-30.10.2010

IRL-Dublin: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty

2010/S 167-256397

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

ESB International (Utilities)
1 Harmsworth, Greenmount Office Park, Harolds Cross
Kontakt: Supply-Line
Kontakt: Achilles Procurement Services Ltd
Dublin 6W
ÍRSKO
Telefón +353 14020111
E-mail: supply-line@achilles.com
Fax +353 14020110

Adresa stránky profilu kupujúceho Http://www.etenders.gov.ie/search/search_authprofile.aspx?id=aa25344

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: ESB International (Utilities)
1 Harmsworth, Greenmount Office Park, Harolds Cross
Kontakt: Supply-Line
Kontakt: Achilles Procurement Services Ltd
Dublin 6W
ÍRSKO
Telefón +353 14020111
E-mail: supply-line@achilles.com
Fax +353 14020110

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: ESB International (Utilities)
1 Harmsworth, Greenmount Office Park, Harolds Cross
Kontakt: Supply-Line
Kontakt: Achilles Procurement Services Ltd
Dublin 6W
ÍRSKO
Telefón +353 14020111
E-mail: supply-line@achilles.com
Fax +353 14020110

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: ESB International (Utilities)
1 Harmsworth, Greenmount Office Park, 1 Harmsworth, Greenmount Office Park
Kontakt: Supply-Line
Kontakt: Achilles Procurement Services Ltd
Dublin 6W
ÍRSKO
Telefón +353 14020111
E-mail: supply-line@achilles.com
Fax +353 14020110
Internetová adresa: http://www.achilles.ie

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

03000000, 09000000, 14000000, 15000000, 16000000, 18000000, 19000000, 22000000, 24000000, 30000000, 31000000, 32000000, 33000000, 34000000, 35000000, 37000000, 38000000, 39000000, 41000000, 42000000, 43000000, 44000000, 48000000

Stručný opis
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Poľnohospodárske stroje.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty.
Chemické výrobky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo.
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky.
Zachytená a vyčistená voda.
Priemyselné mechanizmy.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov).
Softvérové balíky a informačné systémy.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2)Použije sa elektronická aukcia
Áno
IV.2)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)Doba trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.achilles.ie

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.