Prihlásenie

RO-Oradea: Antineoplastické činidlá

1.1.-1.3.2011

RO-Oradea: Antineoplastické činidlá

2010/S 247-377242

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Republicii, 37
Kontakt: Bogdan Nicolae Iurcov
410159 Oradea
RUMUNSKO
Telefón +40 259434406
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Fax +40 259417169

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33652100

Stručný opis
Antineoplastické činidlá .
II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1.3.2011
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.