Prihlásenie

F-Nice: Zariadenia na odbavovanie (manipuláciu) batožiny PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

21.12.2010-21.2.2011

F-Nice: Zariadenia na odbavovanie (manipuláciu) batožiny

2010/S 247-377087

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Société Aéroports de la Côte d'Azur
rue Coste et Bellonte, BP 3331
Kontakt: aéroport Nice Côte d'Azur
06206 Nice Cedex 3
FRANCÚZSKO
E-mail: achats@cote-azur.aeroport.fr

Ďalšie informácie možno získať na: Aéroports de la Côte d'Azur
rue Coste et Bellonte, BP 3331
Kontakt: département achats
06206 Nice Cedex 3
FRANCÚZSKO
E-mail: achats@cote-azur.aeroport.fr
Fax +33 493214742
I

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

34961100, 38581000

Stručný opis
Zariadenia na odbavovanie (manipuláciu) batožiny .
Zariadenia na skenovanie batožiny .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Obdobie v mesiacoch: 33 (od uzatvorenia zmluvy)

Viac informácií: http://www.achats.nice.aeroport.fr

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.