Prihlásenie

RO-Bucuresti: Špeciálne odevy

27.1.-27.3.2011

RO-Bucuresti: Špeciálne odevy

2011/S 18-028426

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Unitatea Militara 0251 Bucuresti
Str. Jandarmeriei, nr. 9 - 11
Kontakt: Iacob Stefan
013894 Bucuresti
RUMUNSKO
Telefón +40 214096223
E-mail: bl_achizitii@yahoo.com
Fax +40 213198071

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

18410000, 35113400, 35812300

Stručný opis
Špeciálne odevy .
Ochranné a bezpečnostné odevy .
Bojová výstroj .
II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1.2.2011
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.