Prihlásenie

SE-Lidingö: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.1.-27.3.2011

 

SE-Lidingö: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

2011/S 18-028421

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Lidingö kommun
Stockholmsvägen 50
Kontakt: Eva Pålsson
SE-181 82 Lidingö
ŠVÉDSKO
Telefón +46 87313363
E-mail: eva.palsson@lidingo.se


Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

15000000, 15300000, 15800000, 15811000, 15860000, 15897200, 44618420

Stručný opis
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty .
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky .
Rôzne potravinárske výrobky .
Pekársky tovar .
Káva, čaj a príbuzné produkty .
Výrobky v konzerve .
Plechovky na potraviny .

Internetová adresa (adresy)

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa 

Viac informácií: http://www.lidingo.se

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.