Prihlásenie

F-Montpellier: Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

11.2.-11.4.2011

 

F-Montpellier: Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť)

2011/S 29-047851

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

CHRU de Montpellier
CHRU de Montpellier, pharmacie Euromédecine, rue du Caducée
Kontakt: Mme Bastide Ghyslaine
34295 Montpellier
FRANCÚZSKO
Telefón +33 467332001
E-mail: g-bastide@chu-montpellier.fr

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33141120, 33141121, 33141122, 33141125, 33141126

Stručný opis
Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť) .
Chirurgické nite na zošívanie rán .
Chirurgické spony .
Materiál na chirurgické zošívanie .
Podväzovací materiál .

Viac informácií: http://www.achatpublic.com

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.