Prihlásenie

BG-Radnevo: Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.3.-3.5.2011

 

BG-Radnevo: Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku

2011/S 43-070448

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Obshtina Radnevo
ul. Mitjo Stanev No.1
Kontakt: Daniela Ivanova - nachalnik SP i Miroslava Zlatanova - gl. spetsialist SP
6260 Radnevo
BULHARSKO
Telefón +359 41781212 / 41781220
E-mail: divanova@obshtina.radnevo.net
Fax +359 41782280

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

30100000, 31000000, 72212421

Stručný opis
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku .
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie .
Služby na vývoj softvéru na správu zariadení .
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.