Prihlásenie

BG-Yambol: Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.3.-3.5.2011

BG-Yambol: Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby

2011/S 43-070424

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Obshtina Yambol
ul. "G. S. Rakovski" No. 7
Kontakt: Tsvetelina Atanasova
Kontakt: Direktsiya Strategii i programi
8600 Yambol
BULHARSKO
Telefón +359 46681409
Fax +359 46662247

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

30190000, 30230000

Stručný opis
Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby .
Zariadenia súvisiace s počítačmi .

Viac informácií: http://www.yambol.bg

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.