Prihlásenie

F-Mérignac: Chemické výrobky pre olejársky a plynárensky priemysel PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.3.-18.5.2011

F-Mérignac: Chemické výrobky pre olejársky a plynárensky priemysel

2011/S 54-088834

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

Tovary

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

EDF - direction des achats
4 rue Isaac Newton
Kontakt: ATO - pôle de compétence achats produits chimiques
Kontakt: Nathalie Chevassier-Souami
33700 Mérignac
FRANCÚZSKO
E-mail: nathalie.chevassier@edf.fr

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty (vrátane dokumentov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky, žiadosti o účasť alebo vyjadrenia záujmu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

24958000

Stručný opis
Chemické výrobky pre olejársky a plynárensky priemysel.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.3)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.3.2)Lehota na potvrdenie záujmu
31.3.2011
IV.3.3)Lehota na potvrdenie záujmu o predloženie ponúk alebo o rokovanie

IV.3.4)Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účastiFrench.

Viac informácií: http://www.portail-achats.edf.com

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.