Prihlásenie

RO-Bucuresti: Služby na organizovanie veľtrhov a výstav PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

21.3.-16.5.2011

 

RO-Bucuresti: Služby na organizovanie veľtrhov a výstav

2011/S 55-089930

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Strada Stirbei Voda 43, Sector 1
Kontakt: Monica Malcoci
010103 Bucureşti
RUMUNSKO
Telefón +40 213101629
E-mail: asistenta@apdrp.ro
Fax +40 213101629

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

79956000, 39154000, 39154100, 39300000, 79822500

Stručný opis
Služby na organizovanie veľtrhov a výstav .
Zariadenia pre výstavy .
Výstavné stánky .
Rôzne zariadenia .
Grafické návrhy .
II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
16.5.2011

Viac informácií: http://www.e-licitatie.ro/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.