Prihlásenie

HU-Budapešť: Mapovacie služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.4.-27.6.2011

 

HU-Budapešť: Mapovacie služby

2011/S 81-133552

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Földmérési és Távérzékelési Intézet
Bosnyák tér 5.
Kontakt: Péli Mária
1149 Budapest
MAĎARSKO
Telefón +36 14604094
E-mail: peli.maria@fomi.hu
Fax +36 12510860

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

71354000, 71354200

Stručný opis
Mapovacie služby .
Letecké mapovanie .

Viac informácií: http://www.fomi.hu/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.