Prihlásenie

NL-Haag: Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.4.-19.6.2011

 

NL-Haag: Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva

2011/S 81-133548

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Rijksgebouwendienst, directie Beheer
Postbus 20952
Kontakt: E. Remerie / E.J.H. Pouw
2500 EZ 's-Gravenhage
HOLANDSKO
E-mail: inkoop.beheer-Rgd@rgd.minbzk.nl

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

71600000

Stručný opis
Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva .
II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
19.5.2011

Viac informácií: http://www.rijksgebouwendienst.nl

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.