Prihlásenie

D-Engelskirchen: Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.4.-20.6.2011

 

D-Engelskirchen: Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení

2011/S 81-133052

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Bergischer Abfallwirtschaftsverband
Braunswerth 1 - 3
Kontakt: Frau Dr. Yvonne Hilgers
51766 Engelskirchen
NEMECKO
Telefón +49 2263805-551
E-mail: hilgers@bavmail.de
Fax +49 2263805-520

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45316100

Stručný opis
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.