Prihlásenie

EG-Káhira: ENPI – Dodávka elektronického zariadenia a nábytku na zvýšenie kapacít vzdelávacích centier Centrálnej organizačnej a správnej agentúry v Egypte PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.4.-13.6.2011

EG-Káhira: ENPI – Dodávka elektronického zariadenia a nábytku na zvýšenie kapacít vzdelávacích centier Centrálnej organizačnej a správnej agentúry v Egypte

2011/S 81-132333

Miesto: Stredozemní partneri, európske susedstvo – Egypt

Predbežné oznámenie o obstarávaní

Tovary

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:

75100000 Verejná správa

 1.Referenčné číslo:
EuropeAid/131337/D/SUP/EG.
 2.Konanie:
Verejná súťaž.
 3.Program:
ENPI.
 4.Zdroj financovania:
Finančná dohoda.
 5.Obstarávateľ:
Úrad správy programu pre podporu programu asociačnej dohody (PAO-SAAP), v záujme egyptského Ministerstva medzinárodnej spolupráce, Káhira, EGYPT.
 6.Charakter obstarávania:
Odplatné.
 7.Opis obstarávania:
Cieľom tohto obstarávania je zvýšiť kapacity sektora vzdelávania Centrálnej organizačnej a správnej agentúry (CAOA), najvýznamnejšieho vládneho orgánu zodpovedného za celkové plánovanie a riadenie školiacich programov pre egyptské verejné inštitúcie. Hlavným cieľom je lepšie vybavenie agentúry na poskytovanie kvalitných služieb v Egypte s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania, poskytnutého touto organizáciou, prostredníctvom vybavenia pre vzdelávacie centrá v Egypte.
 8.Čísla a názvy častí:
Zmluva je rozdelená na časti:
Áno, počet častí: 4.
Časť 1: komunikačný hardvér (zariadenie pre vzdelávacie centrum).
Časť 2: klimatizačné zariadenia.
Časť 3: sieťový hardvér a softvér.
Časť 4: nábytok.
 9.Rozpočet
 10.Plánovaný termín uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Apríl 2011.
 11.Dodatočné informácie
 12.Právny základ:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 – Ú. v. EÚ L 310/1 z 9.11.2006.
 13.Dátum odoslania tohto oznámenia:
13.4.2011.


Poznámky:

Medzi uverejnením predbežného oznámenia a uverejnením príslušného oznámenia o obstarávaní musí uplynúť minimálne 30 kalendárnych dní.

V tomto období sa nemajú zasielať žiadne prihlášky a žiadosti o informácie.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.