Prihlásenie

E-Madrid: Farmaceutické výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.5.-3.7.2011

E-Madrid: Farmaceutické výrobky

2011/S 85-139146

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
C/ Alcalá 38-40
Kontakt: Servicio de Gestión de Suministros
Kontakt: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Servicio de Suministros
28014 Madrid
ŠPANIELSKO
Telefón +34 913354741 / 913354755 / 913354748
E-mail: sgpsp@dgip.mir.es
Fax +34 913355028

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33600000

Stručný opis
Farmaceutické výrobky .

Viac informácií: http://www.contrataciondelestado.es

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.