Prihlásenie

D-Augsburg: Kladenie podláh a dlažbových krytín PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.5.-3.7.2011

 

D-Augsburg: Kladenie podláh a dlažbových krytín

2011/S 85-139028

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

A.B. von Stettensche Stiftungen
Am Katzenstadel 18a
Kontakt: Geschäftsführerin
Kontakt: Frau Petra Leis
86152 Augsburg
NEMECKO
Telefón +49 82150107-61
E-mail: admini@stetten-stiftungen.de
Fax +49 82150107-62

Ďalšie informácie možno získať na: Endres+Tiefenbacher Architekten GbR
Frölichstraße 13
Kontakt: Endres+Tiefenbacher Architekten GbR
Kontakt: Herrn Fabian Römisch
86150 Augsburg
NEMECKO
Telefón +49 821269970
E-mail: info@endres-tiefenbacher.de
Fax +49 8212699725

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45432100

Stručný opis
Kladenie podláh a dlažbových krytín .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 3.6.2011
plánovaný dátumzačatia prác 24.10.2011. ukončenia prác 25.4.2013

Viac informácií: http://www.endres-tiefenbacher.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.