Prihlásenie

D-Lipsko: Stavebné práce na stavbe budov škôl PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.5.-3.7.2011

 

D-Lipsko: Stavebné práce na stavbe budov škôl

2011/S 85-139024

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Stadt Leipzig Hochbauamt
Kontakt: Hrn. Malgut
04092 Leipzig
NEMECKO
Telefón +49 3411237345
E-mail: info@leipzig.de
Fax +49 3411237431

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45214200

Stručný opis
Stavebné práce na stavbe budov škôl .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 6.7.2011
plánovaný dátumzačatia prác 20.8.2011. ukončenia prác 20.8.2012

Viac informácií: http://www.leipzig.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.