Prihlásenie

AT-Viedeň: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

1.10.-1.11.2011

AT-Viedeň: Stavebné práce

2011/S 91-148579

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

ASFiNAG Bau Management GmbH (BMG) im Vollmachtsnamen der ASFiNAG
Modecenterstraße 16/3
Kontakt: Frau Iris Batjani
1030 Wien
RAKÚSKO
Telefón +43 5010814220
E-mail: iris.batjani@asfinag.at
Fax +43 5010814222

Ďalšie informácie možno získať na: ASFiNAG Bau Management GmbH (BMG) im Vollmachtsnamen der ASFiNAG
Fuchsenfeldweg 71
Kontakt: Projektleiter Ing. Andreas Hirt
8074 Graz-Raaba
RAKÚSKO
Telefón +43 5010814225
E-mail: baumanagement@asfinag.at
Fax +43 5010814222

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45000000, 45200000, 45221100, 45221111, 45221119

Stručný opis
Stavebné práce .
Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb .
Stavebné práce na úprave mostov .
Stavebné práce na cestných mostoch .
Stavebné práce na obnove mostov .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 1.10.2011
Obdobie v mesiacoch: 18 (od uzatvorenia zmluvy)

Viac informácií: http://www.asfinag.at/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.