Prihlásenie

D-Essen: Lešenárske práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

5.7.-5.8.2011

D-Essen: Lešenárske práce

2011/S 95-155574

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Studentenwerk Essen Duisburg AöR
Reckhammerweg 1
Kontakt: Herrn Wedemeyer
45141 Essen
NEMECKO
Telefón +49 2018201069
E-mail: wedemeyer@stw.essen-duisburg.de
Fax +49 2018201019

Ďalšie informácie možno získať na: Architektur Contor Müller Schlüter
Hofaue 55
Kontakt: Fr. Hammes
42103 Wuppertal
NEMECKO
Telefón +49 2024457148
E-mail: n.hammes@acms-architekten.de
Fax +49 2024457158

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45262100

Stručný opis
Lešenárske práce .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 5.7.2011
plánovaný dátumzačatia prác 4.10.2011. ukončenia prác 31.3.2013

Viac informácií: http://studentenwerk.essen-duisburg.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.