Prihlásenie

D-Göppingen: Stavebné práce na mostoch pre peších PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

20.6.-20.7.2011

 

D-Göppingen: Stavebné práce na mostoch pre peších

2011/S 97-158850

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 47.3, Dienstsitz Göppingen
Willi-Bleicher Straße 3
Kontakt: Regierungspräsidium Stuttgart
Kontakt: Frank Engelhart
73033 Göppingen
NEMECKO
Telefón +49 7161657-205
E-mail: Frank.Engelhart@rps.bwl.de
Fax +49 7161657-199

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45221113

Stručný opis
Stavebné práce na mostoch pre peších .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY

Viac informácií: http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.