Prihlásenie

D-Freising: Stavebné práce na objektoch budov laboratórií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

23.5.-23.7.2011

 

D-Freising: Stavebné práce na objektoch budov laboratórií

2011/S 98-160262

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Staatliches Bauamt Freising
Am Staudengarten 2a
Kontakt: Staatliches Bauamt Freising
Kontakt: Abteilung T
85354 Freising
NEMECKO
Telefón +49 8161932-191
E-mail: vergabe@stbafs.bayern.de
Fax +49 8161932-149

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45214610

Stručný opis
Stavebné práce na objektoch budov laboratórií .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 31.5.2011
plánovaný dátumzačatia prác 1.6.2011. ukončenia prác 31.12.2012

Viac informácií: http://www.vergabe.bayern.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.