Prihlásenie

D-Duisburg: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

1.12.2011-7.1.2012

 

D-Duisburg: Stavebné práce

2011/S 98-160260

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Duisburg
Friedrich-Wilhelm-Straße 12
Kontakt: Projekteinkauf
47051 Duisburg
NEMECKO
Telefón +49 20398711-0
E-mail: du.einkauf@blb.nrw.de
Fax +49 20398711-900

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach), alebo na internetovej stránke - na konci oznamu

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45000000

Stručný opis
Stavebné práce .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 1.12.2011
plánovaný dátumzačatia prác 10.12.2011. ukončenia prác 15.1.2013

Viac informácií: http://www.blb.nrw.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.