Prihlásenie

D-Freudenstadt: Stavebné práce na pažení tunelov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

8.8.-8.10.2011

 

D-Freudenstadt: Stavebné práce na pažení tunelov

2011/S 150-249470

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Land Baden-Württemberg: Regierungspräsidium Karlsruhe, Baureferat Süd
Stuttgarter Straße 61
Kontakt: Baureferat Süd
Kontakt: Herrn Pfeifle
72250 Freudenstadt
NEMECKO
Telefón +49 74419148015
E-mail: Joerg.Pfeifle@rpk.bwl.de
Fax +49 72193340249

Internetová adresa (adresy)

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa http://www.rp-karlsruhe.de

Ďalšie informácie možno získať na: Land Baden-Württemberg: Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 47.3
Dienstsitz Freudenstadt, Stuttgarter Straße 61
Kontakt: Baureferat Süd
Kontakt: Herrn Pfeifle
72250 Freudenstadt
NEMECKO
Telefón +49 744191480-15
E-mail: Joerg.Pfeifle@rpk.bwl.de
Fax +49 72193340249
Internetová adresa: Na konci oznamu

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45221248, 45221247, 34993100, 45331210

Stručný opis
Stavebné práce na pažení tunelov .
Práce na razení tunelov .
Osvetlenie tunelov .
Inštalovanie ventilácie .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 15.12.2011
Obdobie v mesiacoch: 10 (od uzatvorenia zmluvy)

Viac informácií: http://www.rp-karlsruhe.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.