Prihlásenie

AT-Sankt Pölten: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

8.8.-10.11.2011

 

AT-Sankt Pölten: Zdravotnícke vybavenie

2011/S 150-249464

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

VALET-Grundstückverwaltungs Gesellschaft m.b.H.
Neugebäudeplatz 1
Kontakt: Delta Projektconsult GmbH
Kontakt: Herrn Mag. René Noisternig
3100 Sankt Pölten
RAKÚSKO
E-mail: baumanagement@delta.at

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33100000

Stručný opis
Zdravotnícke vybavenie .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 10.10.2011
plánovaný dátum začatia prác 1.3.2012. ukončenia prác 1.10.2017
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.