Prihlásenie

AT-Linz: Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

9.9.-9.11.2011

 

AT-Linz: Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti

2011/S 173-283812

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

LAWOG, Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft für Oberösterreich
Garnisonstraße 22
Kontakt: Hrn. Ing. Sengstschmid
4021 Linz
RAKÚSKO
Telefón +43 7329396290
E-mail: technik2@lawog.at
Fax +43 7329396285

Ďalšie informácie možno získať na: LAWOG, Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft
Garnisonstraße 22
Kontakt: Hrn. Ing. Sengstschmid
4021 Linz
RAKÚSKO
Telefón +43 7329396290
E-mail: technik2@lawog.at
Fax +43 7329396285

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

39110000, 39121200

Stručný opis
Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti .
Stoly .
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.