Prihlásenie

D-Sulzbach-Rosenberg: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

9.9.-9.11.2011

 

D-Sulzbach-Rosenberg: Zdravotnícke vybavenie

2011/S 173-283810

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg
Krankenhausstr. 16
92237 Sulzbach-Rosenberg
NEMECKO

Ďalšie informácie možno získať na: BPM Bau- und Projektmanagement Hartl GmbH
Hofmark 50
Kontakt: Abteilung Kostencontrolling/Qualitätssicherung
84307 Eggenfelden
NEMECKO
Telefón +49 87215078-25
E-mail: joachim@bpm-gmbh.de
Fax +49 87215078-19

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

Viac informácií: http://www.bpm-gmbh.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.