Prihlásenie

D-Drážďany: Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

9.9.-1.11.2011

 

D-Drážďany: Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely

2011/S 173-283757

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Dresden I
Königsbrücker Str. 80
01099 Dresden
NEMECKO
Telefón +49 35180930
E-mail: poststelle@sib-d1.smf.sachsen.de
Fax +49 3518093104

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45212310, 45212421

Stručný opis
Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely .
Stavebné práce na reštauráciách .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 1.10.2009
plánovaný dátum ukončenia prác 31.12.2015
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.