Prihlásenie

D-Fulda: Omietkarské práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

9.9.-9.11.2011

D-Fulda: Omietkarské práce

2011/S 173-283755

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Hessisches Baumanagement - Regionalniederlassung Nord - Vergabebereich Fulda
Schillerstraße 8
36043 Fulda
NEMECKO
E-mail: info.vergabe-FD@hbm.hessen.de
Fax +49 6616005306

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45410000, 39312200, 45212422, 45262320, 45262670, 45262800, 45310000, 45314000, 45331000, 45331231, 45332200, 45343200, 45421000, 45430000, 45431000

Stručný opis
Omietkarské práce .
Zariadenia závodných jedální .
Stavebné práce na stavbe jedální .
Vyrovnávacie práce .
Obrábanie kovov .
Práce na dostavbe budov .
Elektroinštalačné práce .
Inštalovanie telekomunikačných zariadení .
Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie .
Inštalačné práce na zariadení chladničiek .
Práca na vodovodnom domovom potrubí .
Inštalovanie protipožiarnych zariadení .
Stolárske práce .
Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín .
Dláždenie a obkladanie .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 1.9.2011
plánovaný dátum začatia prác 15.9.2011. ukončenia prác 29.2.2012
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.