Prihlásenie

D-Krumbach: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

9.9.-24.11.2011

 

D-Krumbach: Stavebné práce

2011/S 173-283753

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Staatl. Bauamt Krumbach (Schwaben)
Nordstr. 8-10
Kontakt: Vergabestelle
Kontakt: Herrn Funk
86381 Krumbach (Schwaben)
NEMECKO
Telefón +49 82829908-0
E-mail: vergabe@stbakru.bayern.de
Fax +49 82829908-300

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45000000

Stručný opis
Stavebné práce .
II.6)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania 24.10.2011
plánovaný dátum začatia prác 2.4.2012. ukončenia prác 30.5.2014

Viac informácií: http://www.vergabe.bayern.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.