Prihlásenie

NO-Namsos: Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

28.9.-28.12.2011

 

NO-Namsos: Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti

2011/S 186-304608

Predbežné oznámenie

Tovary

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Namsos kommune
Abel Meyers gate 12,
Kontaktné miesto (miesta): Kultur
Kontaktná osoba: Roger Grande
7800 Namsos
NÓRSKO
Telefón: +47 74217100
E-mail: postmottak@namsos.kommune.no
Fax: +47 74217101

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Namsos kommune
Stasjonsgata 3
Kontaktné miesto (miesta): Kultur
Kontaktná osoba: Roger Grande
7800 Namsos
NÓRSKO
Telefón: +47 95858167
E-mail: roger.grande@namsos.kommune.no
Internetová adresa: www.namsos.kommune.no

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39110000, 39112000, 39113000

Opis
Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti .
Stoličky .
Rôzne sedadlá a stoličky .
II.5)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
15.12.2011

Viac informácií: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3080

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.