Prihlásenie

D-Essen: Montáž dverí PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

28.9.-18.11.2011

 

D-Essen: Montáž dverí

2011/S 186-303965

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Studentenwerk Essen Duisburg AöR
Reckhammerweg 1
Kontaktná osoba: Herrn Schwan
45141 Essen
NEMECKO
Telefón: +49 2018201033
E-mail: schwan@stw.essen-duisburg.de
Fax: +49 2018201019

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Architektur Contor Müller Schlüter
Hofaue 55
Kontaktná osoba: Fr. Hammes
42103 Wuppertal
NEMECKO
Telefón: +49 2024457130
E-mail: info@acms-architekten.de
Fax: +49 2024457158

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45421131

Opis
Montáž dverí .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 18.11.2011
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.2.2012
dokončenie prác: 30.11.2012

Viac informácií: http://studentenwerk.essen-duisburg.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.