Prihlásenie

AT-Viedeň: Kladenie podláh a dlažbových krytín PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.10.-21.12.2011

 

AT-Viedeň: Kladenie podláh a dlažbových krytín

2011/S 189-308443

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Projektgesellschaft Wirtschaftsuniversität Wien Neu GmbH
Hintere Zollamtsstraße 1
Kontaktné miesto (miesta): Projektsteuerung
Kontaktná osoba: Herrn Mag. René Noisternig
1031 Wien
RAKÚSKO
E-mail: baumanagement@delta.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: ARGE PS WU Neubau
Marokkanergasse 16
Kontaktná osoba: Herrn Mag. René Noisternig
1030 Wien
RAKÚSKO
E-mail: baumanagement@delta.at

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45432100

Opis
Kladenie podláh a dlažbových krytín .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 21.11.2011
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.2.2012
dokončenie prác: 6.5.2013

Viac informácií: http://www.big.at/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.