Prihlásenie

AT-Viedeň: Kamenárske práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.10.2011-17.2.2012

 

AT-Viedeň: Kamenárske práce

2011/S 189-308440

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Projektgesellschaft Wirtschaftsuniversität Wien Neu GmbH
Hintere Zollamtsstraße 1
Kontaktné miesto (miesta): Projektsteuerung
Kontaktná osoba: Herrn Mag. René Noisternig
1031 Wien
RAKÚSKO
E-mail: baumanagement@delta.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: ARGE PS WU Neubau
Marokkanergasse 16
Kontaktná osoba: Herrn Mag. René Noisternig
1030 Wien
RAKÚSKO
E-mail: baumanagement@delta.at

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45262510

Opis
Kamenárske práce .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 17.1.2012
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.4.2012
dokončenie prác: 6.5.2013

Viac informácií: http://www.big.at/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.