Prihlásenie

AT-Viedeň: Obrábanie kovov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.10.-3.12.2011

 

AT-Viedeň: Obrábanie kovov

2011/S 189-308439

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Hintere Zollamtsstraße 1
Kontaktné miesto (miesta): Planen & Bauen NÖ; OÖ, Bgld
Kontaktná osoba: Herrn DI Christoph Horak
1031 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 502441353
E-mail: OfficePlanenundBauenNOB@big.at
Fax: +43 502444733

Ďalšie informácie možno získať na adrese: YF architekten zt gmbH
Gumpendorferstrßae 132/2/8
1060 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 15960048
E-mail: office@ypsilonef.com
Fax: +43 15960048

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45262670, 45262400, 45421141

Opis
Obrábanie kovov .
Montáž oceľových konštrukcií .
Montáž priečok .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum na
začatie prác: 5.3.2012
dokončenie prác: 21.12.2012

Viac informácií: http://www.ypsilonef.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.