Prihlásenie

D-Düsseldorf: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

5.10.-5.12.2011

 

D-Düsseldorf: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

2011/S 191-311835

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Statkraft Markets GmbH
Niederkasseler Lohweg 175
Kontaktné miesto (miesta): Connexio Team
Kontaktná osoba: Herrn Matthias Köhler
40547 Düsseldorf
NEMECKO
Telefón: +49 2115382170
E-mail: connexio@achilles.com
Fax: +49 21153821720

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71000000, 71200000, 71300000, 71500000, 71600000, 71700000

Stručný opis
Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby.
Architektonické a súvisiace služby.
Inžinierske služby.
Služby týkajúce sa výstavby.
Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva.
Monitorovacie a kontrolné skúšky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.statkraft.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.