Prihlásenie

D-Düsseldorf: Inštalačné služby (s výnimkou softvéru) časovo neobmedzené trvanie

5.10.2011-5.10.2012

 

D-Düsseldorf: Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

2011/S 191-311830

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Statkraft Markets GmbH
Niederkasseler Lohweg 175
Kontaktné miesto (miesta): Connexio Team
Kontaktná osoba: Herrn Matthias Köhler
40547 Düsseldorf
NEMECKO
Telefón: +49 2115382170
E-mail: connexio@achilles.com
Fax: +49 21153821720

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

51000000, 51100000, 51200000, 51300000, 51500000, 51600000, 51700000, 51800000

Stručný opis
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru).
Inštalácia elektrických a mechanických zariadení.
Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a navigačných zariadení.
Inštalácia komunikačných zariadení.
Inštalácia strojov a zariadení.
Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia.
Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej ochrany.
Inštalácia kovových kontajnerov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.statkraft.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.