Prihlásenie

D-Düsseldorf: Stavebné práce časovo neobmedzené trvanie

5.10.2011-17.2.2012

 

D-Düsseldorf: Stavebné práce

2011/S 191-311826

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Statkraft Markets GmbH
Niederkasseler Lohweg 175
Kontaktné miesto (miesta): Connexio Team
Kontaktná osoba: Herrn Matthias Köhler
40547 Düsseldorf
NEMECKO
Telefón: +49 2115382170
E-mail: connexio@achilles.com
Fax: +49 21153821720

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45250000, 45300000, 45400000, 45500000

Stručný opis
Stavebné práce.
Príprava staveniska.
Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb.
Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov súvisiacich s ropným a plynárenským priemyslom.
Stavebno-inštalačné práce.
Kompletizačné (dokončovacie) práce.
Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.statkraft.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.