Prihlásenie

D-Düsseldorf: Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia časovo neobmedzené trvanie

5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia

2011/S 191-311822

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Statkraft Markets GmbH
Niederkasseler Lohweg 175
Kontaktné miesto (miesta): Connexio Team
Kontaktná osoba: Herrn Matthias Köhler
40547 Düsseldorf
NEMECKO
Telefón: +49 2115382170
E-mail: connexio@achilles.com
Fax: +49 21153821720

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

43000000, 43200000, 43300000

Stručný opis
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia.
Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace časti.
Stavebné stroje a zariadenia.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.statkraft.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.