Prihlásenie

D-Düsseldorf: Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie časovo neobmedzené trvanie

5.10.2011-17.2.2012

 

D-Düsseldorf: Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie

2011/S 191-311816

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Statkraft Markets GmbH
Niederkasseler Lohweg 175
Kontaktné miesto (miesta): Connexio Team
Kontaktná osoba: Herrn Matthias Köhler
40547 Düsseldorf
NEMECKO
Telefón: +49 2115382170
E-mail: connexio@achilles.com
Fax: +49 21153821720

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

31000000, 31100000, 31200000, 31300000, 31400000, 31500000, 31600000, 31700000

Stručný opis
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie.
Elektromotory, generátory a transformátory.
Rozvod elektriny a regulačné prístroje.
Izolované drôty alebo káble.
Akumulátory, galvanické články a batérie.
Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky.
Elektrické zariadenia a prístroje.
Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.statkraft.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.