Prihlásenie

D-Düsseldorf: Chemické výrobky časovo neobmedzené trvanie

5.10.2011-17.2.2012

D-Düsseldorf: Chemické výrobky

2011/S 191-311814

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Statkraft Markets GmbH
Niederkasseler Lohweg 175
Kontaktné miesto (miesta): Connexio Team
Kontaktná osoba: Herrn Matthias Köhler
40547 Düsseldorf
NEMECKO
Telefón: +49 2115382170
E-mail: connexio@achilles.com
Fax: +49 21153821720

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

24000000, 24100000, 24300000, 24310000, 24320000, 24900000, 24951000, 24954000, 24957000, 24958000, 24960000, 24950000

Stručný opis
Chemické výrobky.
Plyny.
Základné anorganické a organické chemikálie.
Základné anorganické chemikálie.
Základné organické chemikálie.
Čisté a rôzne chemické výrobky.
Mazivá a mazacie oleje.
Aktívne uhlie.
Chemické aditíva.
Chemické výrobky pre olejársky a plynárensky priemysel.
Rôzne chemické výrobky.
Špecializované chemické výrobky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.statkraft.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.