Prihlásenie

D-Kleve: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

13.10.-13.12.2011

 

D-Kleve: Stavebné práce

2011/S 197-320759

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Kreis Kleve
Nassauer Allee 15-23
Kontaktné miesto (miesta): Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB), Dr.-Franken-Straße 1, 47551 Bedburg-Hau
Kontaktná osoba: Herrn Geschäftsführer Gerhard Koenen
47533 Kleve
NEMECKO
Telefón: +49 282197591-0
E-mail: info@kkbgmbh.de
Fax: +49 282197591-79

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000

Opis
Stavebné práce .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 11.11.2011
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.12.2011
dokončenie prác: 31.8.2012

Viac informácií: http://www.kreis-kleve.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.