Prihlásenie

D-Weilheim: Stavebné práce na stavbe budov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

13.10.-13.12.2011

 

D-Weilheim: Stavebné práce na stavbe budov

2011/S 197-320757

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Staatliches Bauamt Weilheim
Münchener Str. 39
Kontaktné miesto (miesta): Technische Geschäftsstelle
82362 Weilheim
NEMECKO
Telefón: +49 881990-0
E-mail: poststelle@stbawm.bayern.de
Fax: +49 881990-1100

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45210000

Opis
Stavebné práce na stavbe budov .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 30.1.2012

Viac informácií: http://www.stbawm.bayern.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.