Prihlásenie

D-Freiburg im Breisgau: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

13.10.-13.12.2011

 

D-Freiburg im Breisgau: Stavebné práce

2011/S 197-320754

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Stadt Freiburg im Breisgau, Vergabemanagement
Fehrenbachallee 12
Kontaktné miesto (miesta): Stadt Freiburg im Breisgau, Vergabemanagement
79106 Freiburg im Breisgau
NEMECKO
Telefón: +49 761201-4083
E-mail: vergabemanagement@stadt.freiburg.de
Fax: +49 761201-4089

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000, 45210000, 45214200

Opis
Stavebné práce .
Stavebné práce na stavbe budov .
Stavebné práce na stavbe budov škôl .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 1.11.2011
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.