Prihlásenie

AT-Viedeň: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.10.2011-27.1.2012

 

AT-Viedeň: Stavebné práce

2011/S 207-337026

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 28
Lienfeldergasse 96
Kontaktné miesto (miesta): Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 28
Kontaktná osoba: Stefan Mederitsch
1171 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 1400049948
E-mail: post@ma28.wien.gv.at
Fax: +43 140009949610

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 28
Lienfeldergasse 96
Kontaktné miesto (miesta): Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 28
Kontaktná osoba: Ing. Christian Schweiger
1171 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 1400049852
E-mail: post@ma28.wien.gv.at
Fax: +43 140009949610
Internetová adresa: www. wien.gv.at

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000

Opis
Stavebné práce .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 20.12.2011
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.4.2012
dokončenie prác: 30.11.2013

Viac informácií: http://www.wien.gv.at/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.