Prihlásenie

D-Meppen: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.10.2011-29.3.2012

 

D-Meppen: Stavebné práce

2011/S 207-337025

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Ordeniederung 1
Kontaktné miesto (miesta): Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Kontaktná osoba: Herrn Litz
49716 Meppen
NEMECKO
Telefón: +49 5931441593
E-mail: harald.litz@awb-emsland.de
Fax: +49 5931443722

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000

Opis
Stavebné práce .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 29.2.2012
Trvanie v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)

Viac informácií: http://www.awb-emsland.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.