Prihlásenie

D-Landsberg am Lech: Stavebné práce na objektoch odborných škôl PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.10.-27.11.2011

 

D-Landsberg am Lech: Stavebné práce na objektoch odborných škôl

2011/S 207-337024

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Landkreis Landsberg am Lech
von-Kühlmann-Str. 15
Kontaktná osoba: Herrn W. Mayer
86899 Landsberg am Lech
NEMECKO
Telefón: +49 8191129220
E-mail: Wolfgang.Mayer@lra-ll.bayern.de
Fax: +49 81911295220

Ďalšie informácie možno získať na adrese: KPS Projektsteuerungs-GmbH
Berg-am-Laim-Str. 47
Kontaktná osoba: Herrn Kuhn
81679 München
NEMECKO
Telefón: +49 8999750896
E-mail: service@kps-projektsteuerung.de
Fax: +49 8999750898

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45214310, 45214220

Opis
Stavebné práce na objektoch odborných škôl .
Stavebné práce na objektoch stredných škôl .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 26.10.2011
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.2.2012
dokončenie prác: 6.7.2012

Viac informácií: http://www.kps-projektsteuerung.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.