Prihlásenie

D-Altötting: Práce na úprave povrchu okrem ciest PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.10.2011-27.1.2012

 

D-Altötting: Práce na úprave povrchu okrem ciest

2011/S 207-337023

Predbežné oznámenie

Práce

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Stadt Altötting
Kapellplatz 2a
Kontaktná osoba: Hubert Rabenbauer
84503 Altötting
NEMECKO
Telefón: +49 86715062-24
E-mail: hubert.rabenbauer@altoetting.de
Fax: +49 86715062-47

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45233250, 45233223, 45233222

Opis
Práce na úprave povrchu okrem ciest .
Obnova povrchu vozoviek .
Dláždiace práce .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 16.12.2011
Plánovaný dátum na
začatie prác: 2.4.2012
dokončenie prác: 31.10.2012

Viac informácií: http://www.altoetting.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.