Prihlásenie

B-Brusel: Lokálne siete (LAN)

4.-24.4.2012

B-Brusel: Lokálne siete (LAN) 2012/S 66-108311 Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia Služby Spoločný slovník obstarávania (CPV) 32410000, 32427000, 32420000, 32413100, 50312310, 32424000 Opis Lokálne siete (LAN). Sieťový systém. Sieťové zariadenia. Sieťové smerovače. Údržba zariadení dátových sietí. Infraštruktúra siete.

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108311-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.